Podmienky používania

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu tipovaniezapasov.sk Beka Media s.r.o., je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu uverejneného na tipovaniezapasov.sk.

Obsah webových stránok tipovaniezapasov.sk má informačný charakter. Negarantujeme presnosť, bezchybnosť a aktuálnosť článkov. Vzhľadom k týmto skutočnostiam je vylúčená akákoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa za ujmu akejkoľvek povahy, napríklad za vznik škody, ktorá by užívateľovi z uvedených informácií, napríklad v dôsledku spoliehania sa na ich správnosť, vznikla.

Stránka obsahuje odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Podmienky používania môžu byť podľa potreby upravované.

Prevádzkovateľ portálu tipovaniezapasov.sk

Beka Media s.r.o. / Vyšehradská 12 / Bratislava 851 06